Verandering vraagt om deskundigheid

Verandering door innovatie

Verandering door internationale concurrentie

Verandering door groei

Verandering door nieuwe productie

Verandering door concurrentie

Voor welke uitdaging zoekt u een oplossing?

OTM Advies combineert het vormgeven van strategie en plannen met 100% executie.

Jo van Kalsbeek

eigenaar van OTM advies

Een strategie of plan wat niet wordt uitgevoerd is net zoveel waard als het hebben van geen plan of strategie. Een nieuwe strategie of een nieuw plan kan tot stand komen uit eigen ontwikkelkracht van de onderneming of bijvoorbeeld door de aanwezigheid van nieuwe toetreders in de markt, disruptieve innovaties of een veranderde positie van afnemers of leveranciers. Vaak gaat dit alles gepaard met wijziging van de verdiencapaciteit of liquiditeit van de onderneming.

Het maken van een strategie of plan en de uitvoering daarvan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is ook de reden dat iedere onderneming vanaf het begin moet nadenken over de uitvoering.

OTM Advies helpt ondernemingen in de fase van strategievorming en het maken van plannen EN is beschikbaar voor het uitvoeren of begeleiden daarvan. OTM Advies combineert het vormgeven van strategie en plannen met 100% executie. OTM Advies heeft hiervoor enkele diensten ontwikkeld.

Met de inzet van onze ervaring en expertise voegen wij voor uw organisatie de daad (uitvoering) bij het woord (strategie of plan). OTM Advies zorgt voor de noodzakelijke voortgang op het gebied van organisatorische en bedrijfskundige vraagstukken en uitdagingen waar uw bedrijf of organisatie voor staat. Dit kan met OTM Advies als zelfstandig opdrachtnemer of als interim manager. OTM Advies kan ook als adviseur van de directie,  als board observer of als lid van uw Raad van Commissarissen uw dynamiek of uitdaging ter hand nemen.

Een strategie of plan wat niet wordt uitgevoerd is net zoveel waard als het hebben van geen plan of strategie. Een nieuwe strategie of een nieuw plan kan tot stand komen uit eigen ontwikkelkracht van de onderneming of bijvoorbeeld door de aanwezigheid van nieuwe toetreders in de markt, disruptieve innovaties of een veranderde positie van afnemers of leveranciers. Vaak gaat dit alles gepaard met wijziging van de verdiencapaciteit of liquiditeit van de onderneming.

Het maken van een strategie of plan en de uitvoering daarvan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is ook de reden dat iedere onderneming vanaf het begin moet nadenken over de uitvoering.

OTM Advies helpt ondernemingen in de fase van strategievorming en het maken van plannen EN is beschikbaar voor het uitvoeren of begeleiden daarvan. OTM Advies combineert het vormgeven van strategie en plannen met 100% executie. OTM Advies heeft hiervoor enkele diensten ontwikkeld.

Met de inzet van onze ervaring en expertise voegen wij voor uw organisatie de daad (uitvoering) bij het woord (strategie of plan). OTM Advies zorgt voor de noodzakelijke voortgang op het gebied van organisatorische en bedrijfskundige vraagstukken en uitdagingen waar uw bedrijf of organisatie voor staat. Dit kan met OTM Advies als zelfstandig opdrachtnemer of als interim manager. OTM Advies kan ook als adviseur van de directie,  als board observer of als lid van uw Raad van Commissarissen uw dynamiek of uitdaging ter hand nemen.

Jo van Kalsbeek

eigenaar van OTM advies

Reorganisatie of Herstructurering

Heeft uw bedrijf professionele ondersteuning nodig bij een reorganisatie, herstructurering of andere uitdaging? Vanuit het principe "strategie is 100% executie" kunnen uw doelen worden bereikt.

Reorganisatie of herstructurering

Transformatie door innovatie

Hoe zorgt uw bedrijf ervoor dat door innovatie de veranderende behoeften van uw klanten en uw verdienmodel op elkaar aansluiten? Met een goede innovatie-aanpak wordt uw bedrijf Fit for the Future.

Transformatie door Innovatie

Riskmanagement voor banken

Het opzetten en uitvoeren van risk management voor banken waarbij de voorwaarden en eisen van klanten, invloed van concurrentie, technologische ontwikkeling en eisen van toezichthouders geheel of gedeeltelijk worden gecombineerd.

Riskmanagement voor banken