Verandering door innovatie

Verandering door internationale concurrentie

Verandering vraagt om deskundigheid

Verandering door nieuwe concurrentie

Verandering door groei

Verandering door nieuwe productie

Over OTM Advies

OTM Advies heeft als doelstelling om ondernemingen en/of financiële instellingen te helpen met het oplossen van belangrijke vraagstukken die het rendement en/of de continuïteit van de organisatie versterken. De diensten van OTM Advies concentreren zich rond de onderwerpen

Reorganisatie of herstructurering

Transformatie door innovatie

Risk management voor banken

OTM Advies staat voor Organisatie & Transformatie Management. Het beeldmerk toont een voorwaartse beweging. Beweging of het “On The Move” zijn is ook wat OTM Advies voor de opdrachtgevers wil realiseren. Op die wijze wordt het afgesproken doel gehaald. OTM Advies stelt executie van strategie of plan centraal!

ERVARING: Jo van Kalsbeek (de oprichter en senior consultant van OTM Advies) heeft vele jaren ervaring opgedaan in het herstructureren en reorganiseren van ondernemingen en bedrijfsonderdelen en heeft eveneens veel ervaring in het realiseren van organisatieveranderingen in een wereld van complexe regelgeving. Daarnaast heeft hij veel kennis en expertise met betrekking tot het opzetten van vernieuwing en innovaties. Hij heeft ruim 20 jaar management en senior management ervaring in de werkvelden advies- en relatiemanagement (sales), verandermanagement (programma manager) en risico management (hoofd Bijzonder Beheer en hoofd Credit Risk Management). Jo heeft als founder en vormgever van innovation labs als innovatie manager vernieuwing vormgegeven. Daarnaast heeft hij ook diverse commissariaten en adviesfuncties vervuld.

Op het gebied van het vormgeven van actuele inzichten zijn  naast het deelnemen aan congressen en seminars opleidingen gevolgd aan de universiteiten van Leiden, Tilburg (TIAS), Nyenrode, Nijmegen (CPO Radboud) en Rotterdam (Erasmus) en de hogescholen in Zeeland en Utrecht. Bij de behandeling van complexe kredietvraagstukken heeft Jo veel internationale ervaring opgedaan en ook gewerkt met advocaten, curatoren en organisatie adviseurs.

ASSOCIATIES: Om realisatie van een opdrachten mogelijk te maken is OTM Advies ook associaties aangegaan met experts op het gebied van accountancy, recht, innovatiemanagement en HR. Afhankelijk van de scope en omvang van de opdracht, de eventuele noodzakelijke beschikbaarheid van ondersteunende experts binnen de opdrachtgevende organisatie en de eventuele beschikbare financiële ruimte kan ten behoeve van de realisatie van de doelen van de opdrachtgever via OTM Advies gebruik worden gemaakt van deze geassocieerde experts.

NU: Momenteel heeft OTM Advies de opdracht aangenomen om te zorgen voor het fuseren, integreren en reorganiseren van twee grote ondernemingen (met dochtervennootschappen in meerdere landen en ca 1.000 FTE) binnen een groter concernverband. Stakeholders daarbij zijn (internationale) toezichthouders, werknemersorganisaties, aandeelhouders, raden van commissarissen, directieleden en vele adviseurs. Doel van het programma is de versimpeling van de corporate governance, het vergroten van de internationale besliskracht van de directie in een markt waarbij verdienmodellen aan wijziging onderhevig zijn, het realiseren van synergie en het verbeteren van de Cost Income ratio van de nieuwe organisatie.

HELPEN: OTM Advies is via Jo van Kalsbeek graag bereid om met u te praten over de oplossing van vraagstukken rond reorganisatie, herstructurering, transformatie door innovatie of risk management voor banken. OTM Advies helpt u daarbij graag als opdrachtnemer, interim manager, adviseur van de directie, lid van uw Raad van Commissarissen, board observer of in bijzondere situaties als tijdelijk medewerker van uw organisatie.