Verandering door nieuwe productie

Verandering door internationale concurrentie

Verandering door groei

Verandering vraagt om deskundigheid

Verandering door innovatie

Reorganisatie of herstructurering

Heeft uw bedrijf professionele ondersteuning nodig bij een reorganisatie, herstructurering of andere uitdaging?

OTM Advies werkt met en voor ondernemingen die belangrijke organisatorische en/of financiële uitdagingen hebben. Deze uitdagingen kunnen betreffen een organisatorische optimalisatie, een ingrijpende reorganisatie, een vereenvoudiging van de (nationale of internationale) corporate governance dan wel het adequaat en snel ingrijpen in een organisatie waarbij resultaten verslechteren, financieringsdruk groot is, liquiditeit beperkt is of herfinancieringsrisico’s aan de orde zijn.

OTM Advies acteert pragmatisch en daadkrachtig. Bij voorkeur werken wij vanuit een strategie of plan dan wel maken wij dat met elkaar. Wij betrekken relevante stakeholders bij het vraagstuk, faciliteren of sturen het executieproces en zijn erg gericht op het realiseren van de afgesproken doelen. Strategie en plannen worden gecombineerd met 100% executie.

Wij kunnen ondernemingen en organisaties helpen bij het plannen en uitvoeren van oplossingen rond de onderwerpen:

 • Fusie en/of integratie van bedrijven of bedrijfsonderdelen
 • Reorganisatie van bedrijfsonderdelen
 • Grote druk van schuldeisers waardoor de continuïteit van de onderneming onder druk komt te staan.
 • Bedrijfskundige of organisatorische maatregelen of afspraken tussen uw onderneming en bijvoorbeeld de
  afdeling Bijzonder Beheer van uw bankrelatie(s)

Ervaring met betrekking tot reorganisatie of herstructurering

 • Fusie en integratie van vennootschappen (holdco’s en opco’s) in Nederland en buitenland
 • Reorganisatie en  integratie  van afdelingen en business units binnen corporate ondernemingen
 • Opzetten van nieuwe bedrijfsonderdelen
 • Beëindigen en afwikkelen van vennootschappen en vennootschappelijke structuren
 • Vormgeven van herfinancieringsvraagstukken (bilateraal en syndicaat) in Nederland en buitenland op vennootschappelijk nivo en in concernverband
 • Contractoplossingen met nationale en internationale schuldeisers en banken.

Reorganisatie of Herstructurering

Heeft uw bedrijf professionele ondersteuning nodig bij een reorganisatie, herstructurering of andere uitdaging? Vanuit het principe "strategie is 100% executie" kunnen uw doelen worden bereikt.

Reorganisatie of herstructurering

Transformatie door innovatie

Hoe zorgt uw bedrijf ervoor dat door innovatie de veranderende behoeften van uw klanten en uw verdienmodel op elkaar aansluiten? Met een goede innovatie-aanpak wordt uw bedrijf Fit for the Future.

Transformatie door Innovatie

Riskmanagement voor banken

Het opzetten en uitvoeren van risk management voor banken waarbij de voorwaarden en eisen van klanten, invloed van concurrentie, technologische ontwikkeling en eisen van toezichthouders geheel of gedeeltelijk worden gecombineerd.

Riskmanagement voor banken