Verandering door internationale concurrentie

Verandering door groei

Verandering door nieuwe productie

Verandering door internationale concurrentie

Verandering door groei

Verandering door nieuwe productie

Risk Management voor banken

Modern risk management combineert de voorwaarden en eisen van klanten, concurrentie, technologie en toezichthouders

OTM Advies werkt graag voor banken die zich willen professionaliseren op het gebied van Risk- en portfoliomanagement. Dit kan zowel de risk management uitdaging in relatie tot gestelde eisen door toezichthouders zoals DNB, ECB, EBA of AFM zijn dan wel de verbetering van in gebruik zijnde credit risk modellen, het managen van lastige kredietportfolio’s of van individuele kredietrelaties binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de afdeling Financial Restructuring & Recovery, het ontwikkelen van de modelmethodiek voor bijvoorbeeld PD en LGD bepaling en/of het ontwikkelen van diverse continuiteitscenario’s en stresstestcriteria. Daarnaast kan OTM Advies diensten verlenen om te komen tot een goed Risk management policy framework.

Wij begrijpen de relevantie voor uw bank van een professionele en adequate aanpak van de diverse risico gerelateerde vraagstukken. Voorzieningen alsmede kapitaalbeslag en toegerekende Risk Weighted Assets bepalen voor een belangrijk deel de verdiencapaciteit van uw organisatie. De juistheid van uw modellen zorgt voor een goede prijsstelling van uw kredietprodukten in de markt.

OTM Advies acteert deskundig, pragmatisch en daadkrachtig bij de vormgeving en uitvoering van uw risk management beleid. Wij betrekken ook graag uw relevante stakeholders bij de uitwerking van de diverse aspecten van uw beleid. Indien nodig adviseren wij ook uw senior (executive) management van uw organisatie

OTM Advies kan helpen bij het plannen en uitvoeren van vraagstukken rond:

 • Het vormgeven van een solide (integrated) Risk management framework
 • Het opzetten van een opleidingsprogramma voor medewerkers die met integrated risk management vraagstukken (waaronder regelgeving) van doen hebben
 • Het beoordelen en beslissen omtrent adequaatheid van ontwikkelde risk modellen
 • Het behandelen van kredietportefeuilles richting een juist PD en LGD nivo
 • Het oplossen van complexe individuele kredietvraagstukken in uw kredietportefeuille
 • Het deelnemen cq  voorzitten van kredietoverleg of kredietcommissies voor commerciële kredietvraagstukken en bijzonder beheer kredietvraagstukken.

Ervaring met betrekking tot Riskmanagement voor banken

 • Het vormgeven en leiden van integrated risk en business management overleg
 • Het vormgeven en besluitvormend behandelen van risk related policies
 • Het vormgeven en besluitvormend behandelen  van modelontwikkeling op het gebied van PD en LGD
 • Het vormgeven en besluitvormend behandelen van diverse stress- portfolioscenario’s
 • Het vormgeven en besluitvormend behandelen van individuele kredietoplossingen in een distressed situatie
 • Het vormgeven van een kredietbeleid in algemene zin en ten behoeve van specifieke deelportefeuilles
 • Het beoordelen van de adequaatheid van self assessment op het gebied van capital adequacy en liquidity adequacy
 • Het deelnemen aan dan wel voorzitten van regulier performing kredietoverleg of met betrekking tot de distressed portefeuille (inclusief bepaling van voorzieningen).

Reorganisatie of Herstructurering

Heeft uw bedrijf professionele ondersteuning nodig bij een reorganisatie, herstructurering of andere uitdaging? Vanuit het principe "strategie is 100% executie" kunnen uw doelen worden bereikt.

Reorganisatie of herstructurering

Transformatie door innovatie

Hoe zorgt uw bedrijf ervoor dat door innovatie de veranderende behoeften van uw klanten en uw verdienmodel op elkaar aansluiten? Met een goede innovatie-aanpak wordt uw bedrijf Fit for the Future.

Transformatie door Innovatie

Riskmanagement voor banken

Het opzetten en uitvoeren van risk management voor banken waarbij de voorwaarden en eisen van klanten, invloed van concurrentie, technologische ontwikkeling en eisen van toezichthouders geheel of gedeeltelijk worden gecombineerd.

Riskmanagement voor banken