Verandering door innovatie

Verandering vraagt om deskundigheid

Verandering door concurrentie

Verandering door innovatie

Verandering vraagt om deskundigheid

Verandering door concurrentie

Transformatie door innovatie

Hoe zorgt uw bedrijf ervoor dat door innovatie de veranderende behoeften van uw klanten en uw verdienmodel op elkaar aansluiten?

Ondernemingen zijn veelal actief in veranderende markten. Nieuwe trends en ontwikkelingen zullen de behoefte van klanten veranderen. OTM Advies helpt bij de opzet van een innovatie omgeving  voor ondernemingen. Dit kan bijvoorbeeld door de opzet van een innovatie hub binnen het bestaande bedrijf of juist door vormgeving van een innovatie hub in een zelfstandige organisatorische unit. Wij kunnen uw onderneming helpen bij het opzetten van een innovatie cultuur en werkwijze  op basis van de innovatie principes van agile multidisciplinair samenwerken volgens de Lean Start Up methode. Ideation, funnel feed door bijvoorbeeld het organiseren van een hackathon, stage gate overleg, systematisch prioriteren van de backlog, het opzetten en begeleiden van korte sprints met testen en valideren als uitgangspunt  alsmede vormgeving van mock up en MVP vormen daarbij volgens ons basis ingrediënten. OTM Advies is specialist in het faciliteren en vormgeven van wendbare en vernieuwende initiatieven.

OTM Advies kan ook helpen om de uitvoering van innovaties binnen budgettaire kaders te bewaken via adequaat innovatie portfolio management. Indien een innovatie daadwerkelijk een verdienmodel kan worden of daaraan kan    bijdragen kunnen wij ervoor zorgen dat door de efficiënte werkwijze van DevOps  de innovatie een product of dienst van u voor uw klanten wordt.

Wij kunnen ondernemingen en organisaties helpen bij het plannen en uitvoeren van oplossingen rond de onderwerpen:

 • Vormgeven van een abstracte innovatie strategie en daarbij horende  innovatie organisatie
 • Opzetten en/of  begeleiden van een innovatie initiatief in een team, lab of hub
 • Zorgen voor een methodologische innovatie aanpak
 • Opzetten van een cultuurprogramma om innovatief en vernieuwend werken een breed gedragen onderdeel van de bedrijfscultuur te laten zijn
 • Realiseren van proces redesign in de reguliere bedrijfsvoering na operationalisering en invoering van de innovatie

Ervaring met betrekking tot transformatie door innovatie

 • Vormgeven van een corporate innovatie strategie voor bedrijfsonderdelen
 • Ontwikkelen van een modern IT-data platform met toepassing van advanced analytics en machine learning
 • Opzetten van een innovation Lab binnen een corporate structuur
 • Organiseren van een data-hackathon als ideation funnel
 • Voorzitter van de jury van hackathons
 • Opzetten van passende financiële funding en inzet van human resources alsmede het bewaken van de uitnutting van budgetten
 • Implementeren van de werkprincipes van DevOps binnen de development en run cq operations onderdelen van een bedrijf

Reorganisatie of Herstructurering

Heeft uw bedrijf professionele ondersteuning nodig bij een reorganisatie, herstructurering of andere uitdaging? Vanuit het principe "strategie is 100% executie" kunnen uw doelen worden bereikt.

Reorganisatie of herstructurering

Transformatie door innovatie

Hoe zorgt uw bedrijf ervoor dat door innovatie de veranderende behoeften van uw klanten en uw verdienmodel op elkaar aansluiten? Met een goede innovatie-aanpak wordt uw bedrijf Fit for the Future.

Transformatie door Innovatie

Riskmanagement voor banken

Het opzetten en uitvoeren van risk management voor banken waarbij de voorwaarden en eisen van klanten, invloed van concurrentie, technologische ontwikkeling en eisen van toezichthouders geheel of gedeeltelijk worden gecombineerd.

Riskmanagement voor banken